Wyniki GTS CE po 4Q2009

W 2009 roku Grupa GTS Central Europe, do której należy GTS Energis, zanotowała przychody na poziomie 384,5 mln euro (spadek o 12% w porównaniu z 2008 rokiem).