Wydarzenia: Możliwe odbicie od ważnego rejonu 81 USD

Tendencja na rynku ropy nie ma zbyt wielkiej dynamiki, maksima z poprzedniego tygodnia wczoraj zostały poprawione jedynie o kilkadziesiąt centów.