Wybór wykonawcy wspomagającego studium warunków budowy kolei dużych prędkości

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały z hiszpańską firmą Sener Ingenieria y Sistemas umowę FEV na studium „Opracowanie warunków technicznych dla projektowania, budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej linii kolejowych do prędkości 350 km/h”. Wartość kontraktu wynosi 288,43 tys. euro.