Wsparcie PARP dla innowacyjnych technologii instalacji turbin wiatrowych

Wniosek spółki Viatron, zależnej od BBI Zeneris NFI, został umieszczony na liście wniosków zatwierdzonych do wsparcia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dofinansowanie ma wynieść 17,7 mln zł.