Węzły wiedzy to kluczowe dla Unii przedsięwzięcie

Idea Wspólnot Wiedzy i Innowacji to najpoważniejsze przedsięwzięcie w Europie w dziedzinie nowych technologii i współdziałania nauki z przemysłem – mówi o węzłach przewodniczący Europarlamentu Jerzy Buzek.