W Świętokrzyskim 408 projektów wspierania bezrobotnych

W Świętokrzyskim zakończony został nabór wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu wsparcie dla bezrobotnych.