Tyszowce zbierają chętnych na solary

Gmina Tyszowce (woj. lubelskie) zamierza ubiegać się o pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizacje projektu wykorzystania naturalnych źródeł energii słonecznej tj. instalację kolektorów słonecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa VI Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku, poinformował Urząd Miejski w Tyszowcach. Trwa zbieranie deklaracji od zainteresowanych mieszkańców.