Trzeba uwzględnić biogaz w Action Planie

Biogaz powinien zostać uwzględniony w krajowym planie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii do 2020 roku (tzw. Action Plan), aby Polska mogła wypełnić wymogi unijne dotyczące udziału zielonej energii w finalnym bilansie zużytej energii.