Telestrada: wstępne wyniki za 2009 rok

Telestrada liczy w tym roku na wzrost przychodów ze sprzedaży o minimum 15%. W 2009 roku przychody wyniosły według szacunków około 18,5 mln zł.