Tauron: 184,5 zł zysku netto w 2009 r.

4 marca obradowało w Katowicach Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tauron Polska Energia Podsumowano 2009 rok – przyjęto sprawozdania spółki oraz zdecydowano o przeznaczeniu zysku.