Talisman Energy wchodzi w polskie złoża gazu

Amerykańska spółka Talisman Energy, posiadająca aktywa wydobywcze ropy i gazu w Ameryce Północnej, na Morzu Północnym czy w Azji Południowo-Wschodniej, weszła we współpracę z firmą San Leon Energy odnośnie złóż gazu w północnej Polsce. Współpraca obejmuje dwie posiadane już przez San Leon koncesje i potencjalnie kolejną, o którą stara się ta spółka.