Tajemniczy klient testował jakość obsługi bankowej

Tylko kilka placówek wyszło obronną ręką z badań typu „mystery shopping”, których wyniki opublikowano w ostatnich dniach. Polegały one na tym, że tajemniczy klienci odwiedzili po pięć oddziałów dwudziestu polskich instytucji finansowych w czterech największych miastach kraju.