Rząd przeznaczy 30 mld zł na oczyszczanie ścieków

Do 2015 r. ma powstać m.in. 177 nowych oczyszczalni i ponad 30 tysięcy km sieci kanalizacyjnej. W ramach Aktualizacji „Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 2009 (AKPOŚK 2009) rząd przeznaczy na gospodarkę wodno-ściekową do 2015 r. ok. 30,1 mld zł.