Raport rynku CO2. Tydzień 8/2010

Handel Emisjami: Alokacje w toku, cena aktywów wzrasta