Prywatyzacja pracownicza objęła w Polsce 1560 spółek

Według danych przedstawionych przez prof. Pawła Ruszkowskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wynika, iż według stanu na koniec ubiegłego roku 1560 polskich spółek zostało sprywatyzwanych w trybie leasingu pracowniczego. – Warto aby w kolejnych latach było ich coraz więcej – powiedział prof. Ruszkowski podczas konferencji poświęconej prywatyzacji pracowniczej zorganizowanej przez Ministerstwo Gospodarki.