PriceWaterhouseCoopers: rekomendujemy do inwestowania miejsca, które są bezpieczniejsze dla biznesu

– Inwestorzy coraz częściej mają do wyboru kraje o porównywalnych warunkach inwestowania, szczególnie w obrębie poszczególnych regionów świata. Wtedy o wyborze mogą przesądzić jakość obsługi inwestora, łatwość prowadzenia biznesu i chęć władz do udzielenia pomocy. – mówi Adam Żołnowski, senior manager Performace Improvement PricewaterhouseCoopers.