PIT: faktura za internet musi być zapłacona w 2009 r.

Podatnicy, którzy – rozliczając się z PIT za 2009 r. – chcą skorzystać z ulgi na internet, muszą mieć dowody zapłaty za dostawę usług internetowych dokonane w tym właśnie roku.