Orlen: widać poprawę na rynku rafineryjnym

Według danych PKN Orlen marża rafineryjna w styczniu tego roku osiągnęła poziom 3,5 dolara za baryłkę. Jest to wyraźny wzrost w stosunku do grudnia 2009, kiedy to marża osiągnęła najniższy poziom od wielu lat i wyniosła 2,2 dolara za baryłkę. Daje to nadzieję na trwałą poprawę warunków makroekonomicznych dla sektora rafineryjnego.