Operator ARP wprowadza Elsen S.A. do Częstochowy

Spółka Operator ARP i władze Częstochowy prowadzą rozmowy o możliwości przekazania miastu części udziałów w Zakładzie Elektroenergetycznym Elsen S.A., na poczet częściowej spłaty dawnych publicznoprawnych zobowiązań Huty Częstochowa. Jest szansa na zawarcie odpowiedniego porozumienia w 2010 roku. Zadaniem elektrowni będzie m.in. dostarczanie energii cieplnej do domów komunalnych.