Nowy, ale stary zarząd Bogdanki

Rada nadzorcza LW Bogdanka 5 marca br. powołała do zarządu na kolejną, siódmą kadencję Mirosława Tarasa, Krystynę Borkowską, Zbigniewa Stopę oraz Waldemara Bernaciaka. Wszystkie te osoby zasiadały w zarządzie kończącej się kadencji.