Nowe wdrożenie w Ever Grupa

Ever Grupa specjalizuje się m.in. w utrzymaniu czystości obiektów i terenów wielkopowierzchniowych. Firma wdrożyła rozwiązania SunSystems (ERP) i QlikView (Business Intelligence in-memory). Project prowadziła firma Hogart.