NIK negatywnie o gospodarowaniu majątkiem w Grupie PKP

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia system gospodarowania majątkiem w Grupie PKP od 2007 do połowy 2009 r. – poinformował w komunikacie rzecznik NIK Paweł Biedziak. NIK skontrolowała pięć z dziewięciu spółek Grupy.