Niezłe prognozy dla sektora budowlanego

Nie ma jednoznacznej prognozy dla branży budowlanej na ten rok. Przeważa jednak opinia, że jest szansa na uzyskanie tej samej dynamiki przychodów ze sprzedaży, jak w ub.r., – czyli powinno być nieźle.