Niedługo zapadną kluczowe decyzje o ofercie publicznej Taurou

Wszystko wskazuje na to, że cała oferta Tauronu i przygotowania do niej będą przebiegały według dość napiętego harmonogramu – pisze „Rzeczpospolita”.