Netia otrzymała zgodę na przejęcie Crowley Data Poland

Netia otrzymała od UOKiK-u bezwarunkową zgodę na przejęcie spółki Crowley Data Poland.