MSP prywatyzuje spółkę Azoty – Adipol z Chorzowa

Minister Skarbu Państwa ogłosił zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia 85 proc. kapitału zakładowego spółki Azoty – Adipol z Chorzowa.