M. Kulesa, TOE: błąd Senatu wprowadza chaos na rynku energii

Przez błąd legislacyjny Senatu w pracach nad ustawą Prawo energetyczne może zostać wyeliminowana z rynku dość duża część przedsiębiorstw, czyli internetowe platformy handlowe – mówi Marek Kulesa, dyrektor biura Towarzystwa Obrotu Energią.