Lotos zakończył projekt audytu uczestnictwa w proekologicznym procesie pozyskiwania Świadectw Pochodzenia

Grupa LOTOS S.A. przy wsparciu konsultingowym firmy ForeF zakończyła z pozytywnym wynikiem projekt rocznego audytu przygotowania do uczestnictwa w proekologicznym procesie pozyskiwania Świadectw Pochodzenia i obrotu prawami majątkowymi z nich wynikającymi.