Lewiatan: Votum separatum wobec projektu ustawy o samorządzie gospodarczym

Lewiatan sprzeciwia się powołaniu powszechnego samorządu gospodarczego. To tworzenie niepotrzebnej administracji, podatnej na naciski polityczne, ograniczającej konkurencję i na dodatek finansowanej z naszych podatków – stwierdza ta organizacja pracodawców.