Kulczyk Oil Ventures – czy powtórzy scenariusz Petrolinvestu?

Według nieoficjalnych informacji jeszcze w marcu można spodziewać się debiutu giełdowego Kulczyk Oil Ventures, czyli drugiej po Petrolinveście spółki stricte wydobywczej na warszawskim parkiecie. Jeżeli proces zatwierdzania prospektu przez KNF zakończy się w zakładanym terminie, zgodnie z wewnętrznym harmonogramem ustalonym przez spółkę, debiut na GPW i zamknięcie IPO odbędą się pod koniec pierwszego kwartału 2010 r. – informuje sama spółka.