KNF zatwierdziła prospekt Boryszewa

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Boryszew w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E, poinformował urząd w komunikacie w środę.