KE: Kraje członkowskie są na dobrej drodze, by osiągnąć 10-proc. zużycie biopaliw w transporcie do 2020 roku

Europa jest na dobrej drodze, aby osiągnąć 10-proc. zużycie biopaliw w transporcie do 2020 roku – uważa Fanny-Pomme Langue, przedstawiciel agendy Komisji DG Energy&Transport.