KE: konsultacje na temat przyszłej usługi powszechnej w erze cyfrowej

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w celu ustalenia, jaki jest najlepszy sposób zagwarantowania wszystkim obywatelom UE dostępu do podstawowych usług telekomunikacyjnych.