Francja pomoże nam w składowaniu odpadów promieniotwórczych

Wybór rodzaju cyklu paliwowego i najlepszej w polskich warunkach metody składowania odpadów promieniotwórczych to główne tematy dyskusji polskich i francuskich ekspertów podczas obrad Zespołu do opracowania projektu Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym.