Elektrownia Kozienice ogłosiła przetarg na budowę nowego bloku

Spółka Kozienice II ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na budowę bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Kozienice.