Długi nadal rosną, ale wolniej

Zaległe długi polskich firm i osób prywatnych wzrosły w ostatnim kwartale o blisko 4 mld zł. To jednak najniższy kwartalny przyrost od początku spowolnienia gospodarczego. Zmniejszyła się przede wszystkim dynamika wzrostu przeterminowanego zadłużenia firm, nadal najszybciej powiększają się niespłacane długi konsumentów. Problem przeterminowanych zobowiązań nie omija nikogo – w KRD znajdują się nawet stulatki!