Czysto i ekologicznie w Trzebiatowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie podpisał umowę o dofinansowanie z gminą Trzebiatów na realizację projektu dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej i modernizacji oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie. Dotacja z unijnego Funduszu Spójności wyniesie 11 mln zł.