Cztery firmy złożyły wiązące oferty kupna Centrozłomu

Ministerstwo Skarbu Państwa poinformował, że Oferty Wiążące w procesie prywatyzacji spółki Centrozłom Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu złożyły KGHM Ecoren S.A. z siedzibą w Lubinie, CMC Zawiercie S.A. z siedzibą w Zawierciu, Stalprodukt S.A. z siedzibą w Bochni i TSR Recycling GmbH & Co. KG z siedzibą w Bottrop.