Chojne dofinansowanie projektów energetycznych przez KE

Komisja Europejska wybrała 4 marca 43 projekty energetyczne, które w znaczący sposób przyczynią się do ożywienia gospodarczego w UE, a jednocześnie podniosą poziom bezpieczeństwa dostaw energii dzięki budowie transgranicznej infrastruktury.