Biofiltry w Łomży

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łomży otrzymało od prezydenta miasta Łomża pozwolenie na budowę biofiltrów z przyłączami wodno – kanalizacyjnymi i energetycznymi oraz przekryć urządzeń technologicznych wraz z wentylacją na oczyszczalni ścieków przy ul. Zjazd w Łomży. Całkowity koszt inwestycji wynosi około 4 mln zł.