BGK w tym roku wyemituje obligacje drogowe na kwotę ok. 8 mld zł

Bank Gospodarstwa Krajowego planuje wyemitować w tym roku obligacje infrastrukturalne na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego na łączną kwotę blisko 8 mld zł. Pojawią się one na rynku w miarę równych transzach w II, III i IV kwartale.