ArcelorMittal Poland inwestuje pomimo kryzysu w branży

Gdyby ktoś chciał napisać podręcznik propagandowy, jakie korzyści wynosi Polska z napływu kapitałów zagranicznych, powinien sięgnąć po przypadek ArcelorMittal. Znajdzie w nim dowody, że inwestor uchronił branżę przed upadkiem, rozwija produkty i zakłady produkcyjne, jest jednym z największych płatników podatków, a przy tym prowadzi udany dialog społeczny, w tym w sprawach ochrony środowiska naturalnego.