Analiza cen w roamingu w raporcie UKE

UKE opublikował „Raport o usługach telefonii ruchomej w roamingu międzynarodowym wewnątrz Wspólnoty”.