40 mln zł z UE dla Żyrardowa

Prezydent Żyrardowa oraz zarząd spółki PGK podpisali umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie ze środków europejskich kolejnego dużego projektu, dotyczącego między innymi rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta.