300 mln zł na program aktywizacji zawodowej młodych osób

W Polsce młodzi ludzie nie palą się do pracy tak, jak w innych krajach Unii Europejskiej. Według badań Eurostatu, przeciętny młody Polak pracę rozpoczyna w wieku 22 lat.